Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Нийслэлийн Агаарын чанарын алба - 2009.01.23 Tүүх унших
1 Өргөө зочид буудал 1995.07.20 Tүүх унших
1 Гачуурт, Жаргалант, Туул дүүргийн хороод Tүүх унших
1 Улаанбаатар хотын иргэний хамгаалалтын алба 1967.04.13 Tүүх унших
1 1 дүгээр хороо хорин 1 хороо 1928.02.28 Tүүх унших
1 Техник мэргэжил олгох түр курс 1967.04.27 Tүүх унших
1 Дүүргүүдийн Өмчийн алба /Налайх, Багануур, Багахангай, Туул, Жаргалант, Гачуурт/ 1992.12.03 Tүүх унших
1 Багануур дүүргийн хот тохижилт нийтийн үйлчилгээний "Хо Цэ Тэ" УҮГ Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот тохижилтын газар 31 1925.12.11 Tүүх унших
2 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв 1986.08.14 Tүүх унших
2 Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хануул, Баянзүрх дүүргүүдийн дэргэд Газрын харилцааны алба 2000.03.06 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн 199 1961.01.02 Tүүх унших
2 Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс /Төрийн сангийн хэлтэс болсон/ 1 1959.01.28 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архитектур төлөвлөлтийн газар 55 1987.07.28 Tүүх унших
2 Иргэний хамгаалалтын сургалтын талбай 1987.04.28 Tүүх унших
2 Сүхбаатарын районы 5-р хорооллын Сонин сэтгүүлийн цэг 1980.06.05 Tүүх унших
2 Автобус такси баазын үүсэл 57 1929.11.31 Tүүх унших
2 Зорчигч тээврийн комбинат 1988.12.30 Tүүх унших
2 Танилцах алба 1988.07.28 Tүүх унших
2 Туслах аж ахуй /Хэрэг эрхлэх газрын харьяа мах сүүний/ 1991.05.08 Tүүх унших