Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Ухуулга үйлчилгээний бригад 1979.08.14 Tүүх унших
2 Сүхбаатарын районы 5-р хорооллын Сонин сэтгүүлийн цэг 1980.06.05 Tүүх унших
3 Таймс ХХК 2011.06.27 Tүүх унших
4 Сурагч мэдээллийн төв 1989.03.01 Tүүх унших
5 Боловсролын газрын дэргэдэх "Судалгаа арга зүйн төв" Tүүх унших
6 УБ хотын Соёл мэдээллийн төв 1996.06.28 Tүүх унших
14 "Инфоком төв" НӨҮГ Tүүх унших
20 Улаанбаатар Телевиз 111 1992.09.15 Tүүх унших
21 Улаанбаатар Таймс хэвлэх үйлдвэр Tүүх унших
21 Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар 281 2005.01.26 Tүүх унших
21 "Улаанбаатар таймс" сонин 198 1929.04.05 Tүүх унших
22 Үйлчилгээний лавлах алба 1990.05.09 Tүүх унших
27 "Илгээмжийн худалдаа" НӨҮГ Tүүх унших