Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Хөнгөвчилсөн сургалттай тусгай бүлэг 1987.07.16 Tүүх унших
1 Монгол Бизнес дээд сургууль 1991.05.02 Tүүх унших
1 Техник мэргэжил олгох түр курс 1967.04.27 Tүүх унших
2 Мэргэжил дээшлүүлэх семинар, курс 1967.07.20 Tүүх унших
2 Технологийн дээд сургууль Tүүх унших
3 Түлээний трестийн булнай дахь бригадыг түшиглүүлэн Налайх хотын 8 жилийн сургуулийн салбар бүлэг 1973.04.12 Tүүх унших
3 Сургууль дундын сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1987.01.14 Tүүх унших
4 Хандгайд дахь цанын баазыг түшиглүүлэн пионерийн зуслан 1972.04.29 Tүүх унших
4 Сувилагчийн мэргэжил олгох түр курс 1988.02.15 Tүүх унших
4 Төв азийн хөгжил судлал, бизнесийн төв 1993.02.19 Tүүх унших
5 Цэрэг иргэний хамгаалалтын газрын харьяа сургалтын төв 1991.05.18 Tүүх унших
5 Трактор комбайны жолооч нарыг бэлтгэх курс 1966.06.02 Tүүх унших
6 Хандгайт дахь 150 хүүхдийн зуслан Tүүх унших
7 Зуслангийн товчоо Tүүх унших
8 Хараагүй дүлий иргэдийн хөдөлмөр сургалтын төв 1989.10.27 Tүүх унших
9 Нийслэлийн Багш нарын "Арга зүй, соёл мэдээллийн төв" 1989.04.13 Tүүх унших
10 Чингэлтэй дүүргийн үйлдвэрлэл, сургалтын төв 1994.04.21 Tүүх унших
15 "Авто сургууль" УҮГ Tүүх унших
16 "Гэгээрэл-Ач" НӨҮГ 109 1996.00.00 Tүүх унших
16 "Авто засварын завод", "Жолоо" УҮГ Tүүх унших