Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 35 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/ 181 Tүүх унших
2 56 дугаар сургууль /”Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль” 43-р сургуультай нийлсэн/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
3 Сонгинрхайрхан дүүрэг "Хүнс хангамж төв" НӨҮГ, Баянгол дүүрэг "Асгат" НӨҮГ, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн дунд Багачууд хүнс НӨҮГ, БЗД, ХУД-ийн дунд Өсвөр үе хүнс НӨҮГ 124, 282, 192 Tүүх унших
3 53 дугаар сургуулийн дэргэдэх тусгай дотуур байр 1979.08.23 Tүүх унших
3 36 дугаар сургууль /Ирээдүй 1-р дунд сургууль” 181 1985.08.29 Tүүх унших
4 37 дугаар сургууль /Чингэлтэй дэх/ 1983.08.25 Tүүх унших
5 43 дугаар сургууль /”Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль”. 56-р сургуультай нийлсэн/ 181 1985.08.29 Tүүх унших
6 45 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ Tүүх унших
7 46 дугаар сургууль /”Сэтгэмж” цогцолбор/ Tүүх унших
7 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв 118 1988.09.01 Tүүх унших
8 50 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ Tүүх унших
9 51 дүгээр сургууль /Октябрийн районы/ 181 Tүүх унших
9 Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль 248 1980.08.14 Tүүх унших
10 54 дүгээр сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль” 77,78-тай нийлсэн/ 181 1983.08.25 Tүүх унших
11 58 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ 1974.07.25 Tүүх унших
12 59 дүгээр сургууль /”Цэцээ гүн цогцолбор сургууль”.60-р сургуультай нийлсэн / 1974.07.25 Tүүх унших
13 66 дугаар сургууль ”Боловсрол цогцолбор сургууль” 64 дүгээр сургуультай нийлсэн/ 181 1987.09.07 Tүүх унших
14 72 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ 181 Tүүх унших
14 Баянгол дүүргийн "Монгени" цогцолбор 108 дугаар сургуулийг "Солонго өргөө" төвтэй нэгтгэн 181 1997.09.20 Tүүх унших
15 73 дугаар сургууль /Октябрийн район/ Баянгол дүүрэг 181 1987.09.07 Tүүх унших