Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
3 Клиникийн 3 дугаар Амаржих газар 168 1966.01.01 Tүүх унших
4 Эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1981.10.01 Tүүх унших
5 Хүүхдийн Клиник Сувилал-40 271 1962.11.15 Tүүх унших
5 Мэргэжлийн оношлогоо, зөвлөгөө өгөх төв 1993.03.04 Tүүх унших
6 Хүүхдийн клиник сувилал-41 272 1962.12.02 Tүүх унших
11 Яаралтай тусламжийн төв 127 1930.10.20 Tүүх унших
11 Нийслэл Түргэн тусламжийн төв 127 Tүүх унших
13 Наркологийн эмнэлэг 214 1972.01.01 Tүүх унших
15 Уламжлалт анагаах ухаан элэг судлалын клиник төв 193 1989.01.02 Tүүх унших
18 Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг Tүүх унших
19 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 259 1970.07.01 Tүүх унших
19 Монголын Уламжлалт Эмнэлэг, Сургалтын төвийн "Манба дацан" Tүүх унших
20 Хануул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 191 1980.04.01 Tүүх унших
20 Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 237 Tүүх унших
20 Больниц 1967.10.19 Tүүх унших
21 Клиникийн I Амаржих газар 176 1968.01.02 Tүүх унших
21 Вижн Нүдний эмнэлэг Tүүх унших
22 Монгол-Солонгосын хамтарсан Ионсей Найрамдал эмнэлэг 249 1994.04.01 Tүүх унших
23 Хүүхдийн Стоматологийн төв, поликилиник 1985.12.02 Tүүх унших
23 Эмийн Сангийн удирдах газар 45 1967.01.02 Tүүх унших