Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Дүүргүүдийн Өмчийн алба /Налайх, Багануур, Багахангай, Туул, Жаргалант, Гачуурт/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.12.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1992-12-03 А/64
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/58 Нийслэлийн Өмчийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-07-23 Б/173 Нийслэлийн газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-12-30 А/253 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Өмчийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 19 Өмчийн харилцааны газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.12.03-A64.jpg

58_1-5-1.pdf

173_1-5-1.pdf

253_1-5-1.pdf

19_1-6-1.pdf