Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Залуучуудын Ордон Tүүх унших
1 Авто замын Засвар ашиглалтын дистац 1988.06.13 Tүүх унших
1 Монгол Бизнес дээд сургууль 1991.05.02 Tүүх унших
1 Өргөө зочид буудал 1995.07.20 Tүүх унших
1 Улаанбаатар хотын иргэний хамгаалалтын алба 1967.04.13 Tүүх унших
2 Иргэний хамгаалалтын сургалтын талбай 1987.04.28 Tүүх унших
2 Туслах аж ахуй /Хэрэг эрхлэх газрын харьяа мах сүүний/ 1991.05.08 Tүүх унших
2 Гэрлэх ёслолын ордон 70 1976.06.14 Tүүх унших
3 Төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1985.04.04 Tүүх унших
3 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 221 1974.01.19 Tүүх унших
3 Хүүхдийн биеийн тамир, Спорт, уран бүтээлийн төв 1986.10.16 Tүүх унших
4 Улаанбаатарын "Дөрвөн уул" радио 174 1995.12.15 Tүүх унших
5 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай төв 215 1991.04.10 Tүүх унших
5 Ашиглалтын захиргаа 1990.06.08 Tүүх унших
5 Ард Кино компани 71 Tүүх унших
6 Өнгөт зургийн төв Tүүх унших
6 Хүүхдийн Итгэл төв 1991.02.28 Tүүх унших
6 Монголын Хүүхдийн ордон 115 1958.08.22 Tүүх унших
7 Зуслангийн товчоо Tүүх унших
7 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв 118 1988.09.01 Tүүх унших