Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Ухуулга үйлчилгээний бригад 1979.08.14 Tүүх унших
2 Зорчигч тээврийн комбинат 1988.12.30 Tүүх унших
2 Танилцах алба 1988.07.28 Tүүх унших
2 Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори 1991.05.02 Tүүх унших
2 Баянгол зочид буудалд буфет, Үсчний салбар 1967.02.09 Tүүх унших
3 Кино Танхим 1967.06.02 Tүүх унших
4 Анчдын байнгын бригад Tүүх унших
7 Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны лифть засвар үйлчилгээний контор Tүүх унших
8 Аврах команд 1965.05.17 Tүүх унших
9 Дархан цаазат Богд уулын хамгаалалтын захиргаа 1988.04.18 Tүүх унших
9 Aвто Бааз 1977.12.30 Tүүх унших
9 Бүртгэл Хяналтын цэг /9 ширхэг/ 1982.03.25 Tүүх унших
10 Такси бааз Tүүх унших
10 Тагнуулын бүлэг 1982.12.16 Tүүх унших
15 Маягтын склад 1979.06.23 Tүүх унших
20 Ахуй үйлчилгээний төв, Оёдол засварын цех 1986.12.25 Tүүх унших
21 Агнуурын бригад 1979.04.05 Tүүх унших
21 Гачууртын сангийн аж ахуй 167 1962.04.17 Tүүх унших
22 Нөхөрлөлийн гуанз 1987.10.05 Tүүх унших
22 "Чингис" зочид буудал 1989.04.29 Tүүх унших