Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
8 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 78 2006.10.06 Tүүх унших
9 Баянхошуу, Баруун нарангийн номын сан 1980.12.10 Tүүх унших
9 Дархан цаазат Богд уулын хамгаалалтын захиргаа 1988.04.18 Tүүх унших
9 Залуучууд спорт хороо 94 1991.08.01 Tүүх унших
9 Октябрийн районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Асгат УҮГ/ 124 1980.07.01 Tүүх унших
9 Сүхбаатар районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Багачууд компани, Балчирхан УҮГ/ 175 1963.01.01 Tүүх унших
9 Ажилчны районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Хан-уул Хангамж, Цагаан Лавай, Өсвөр үе хүнс/ 192 1979.01.01 Tүүх унших
9 Сүх Жанжин УҮГ /Залаат УҮГ/ 283 1978.01.01 Tүүх унших
9 11 дүгээр цэцэрлэг /Налайх район/ 182 Tүүх унших
9 51 дүгээр сургууль /Октябрийн районы/ 181 Tүүх унших
9 Ус сувгийн ашиглалтын газрын үйлдвэрийн баазын Ашиглалтын өмнөх захиргаа 1991.02.07 Tүүх унших
9 Нийслэлийн Багш нарын "Арга зүй, соёл мэдээллийн төв" 1989.04.13 Tүүх унших
9 Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль 248 1980.08.14 Tүүх унших
9 Aвто Бааз 1977.12.30 Tүүх унших
9 9 дүгээр хороо хорин 09 1928.02.28 Tүүх унших
9 Үйлчилгээний Алтай төв УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
9 Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв, Хүүхэд хамгаалал төв 1991.08.21 Tүүх унших
9 Шоо компани УҮГ 161 1993.02.04 Tүүх унших
9 “Бат дулаан-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Дулаан-Өргөө” ХХК /2-р контор/ 142 1969.08.11 Tүүх унших
9 Улаанбаатар Ой, Ан компани УҮГ Tүүх унших