Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
2 Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хануул, Баянзүрх дүүргүүдийн дэргэд Газрын харилцааны алба 2000.03.06 Tүүх унших
9 Бүртгэл Хяналтын цэг /9 ширхэг/ 1982.03.25 Tүүх унших
10 Нийслэлийн Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба 290 2001.04.10 Tүүх унших
13 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 99 1968.01.02 Tүүх унших
32 Аж үйлдвэрийн хэлтэс/ тоо бүртгэл/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
33 Нийслэлийн газрын алба 212 1995.12.15 Tүүх унших
39 Улсын хянан байцаах бүртгэлийг эрхлэх товчоо 1 1931.9.21 Tүүх унших
80 Тоо бүртгэлийн товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших