Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Зорчигч тээврийн комбинат
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.12.30
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын тээврийн яам, УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан тогтоол 1988-12-30 293/324 УБ хотын зорчигч тээврийн комбинат
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-05-31 А/98 Улаанбаатар хотын Тээвэр зохицуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-10-06 Б/239 Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих хотын комиссын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.12.30 - 293.324.pdf

239_1-5-1.pdf

98_1-4-1.pdf