Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 78
Байгуулагдсан огноо 1995.06.26
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2010-03-31 49 Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн
НЗД-ын захирамж 2004-08-12 370 Хөрөнгө оруулалтын газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2001-01-03 2
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-03 02 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-30 112