Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн "ЭКО-ТЕХ" компани УҮГ 1991.11.28 Tүүх унших
1 Өргөө зочид буудал 1995.07.20 Tүүх унших
2 Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори 1991.05.02 Tүүх унших
2 Дүнжингарав Өргөө компани УҮГ 1996.11.06 Tүүх унших
2 Баянгол зочид буудалд буфет, Үсчний салбар 1967.02.09 Tүүх унших
4 Нийтийн хоолны түргэн үйлчилгээний цэг /30 байршилд/ 1985.12.31 Tүүх унших
5 Гутал засварлах цэг /4 байршилд/ 1986.03.19 Tүүх унших
6 Өнгөт зургийн төв Tүүх унших
6 Хүүхдийн сүү түгээх цэг /Налайх район/ 1986.04.01 Tүүх унших
6 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс 1 1992.01.01 Tүүх унших
7 Жижиг талх үйлдвэрлэх цех /Октябрийн районы 3, 4 дүгээр хорооллын талхны төрөлжсөн 43 дугаар дэлгүүрийн дэргэд/ 1986.04.09 Tүүх унших
8 Хөдөлмөр гуанз /ажилчны район/ 1986.11.13 Tүүх унших
9 Октябрийн районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Асгат УҮГ/ 124 1980.07.01 Tүүх унших
9 Сүхбаатар районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Багачууд компани, Балчирхан УҮГ/ 175 1963.01.01 Tүүх унших
9 Ажилчны районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Хан-уул Хангамж, Цагаан Лавай, Өсвөр үе хүнс/ 192 1979.01.01 Tүүх унших
9 Сүх Жанжин УҮГ /Залаат УҮГ/ 283 1978.01.01 Tүүх унших
9 Үйлчилгээний Алтай төв УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
10 "Тамирчин" гуанз 1986.11.13 Tүүх унших
10 Улаанбаатар сан 197 1997.02.06 Tүүх унших
10 Нийслэлийн "Өргөө зочид буудал" УҮГ 179 1995.07.20 Tүүх унших