Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Хүн ам зүй, Хөдөлмөрийн хэлтэс 1 1945.04.23 Tүүх унших
2 Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс /Төрийн сангийн хэлтэс болсон/ 1 1959.01.28 Tүүх унших
2 Аж ахуйн хэлтэс / Тэтгэврийн газар/ 1 1948.03.15 Tүүх унших
3 Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Tүүх унших
4 Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс 2004.08.12 Tүүх унших
4 Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс 1991.05.18 Tүүх унших
5 Хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Tүүх унших
5 Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба 1991.10.14 Tүүх унших
5 Хотын аюулгүйн сан 1991.10.31 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хот тохижилтын хэлтэс 31 1997.07.23 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын Барилга захиалагчийн товчоо 1979.01.15 Tүүх унших
6 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс 1 1992.01.01 Tүүх унших
6 Нийгэм Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл 1991.01.28 Tүүх унших
6 Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс Tүүх унших
6 УБ хотын Соёл мэдээллийн төв 1996.06.28 Tүүх унших
7 Тооцоолох төв 105 1990.04.19 Tүүх унших
7 Хотын хянан байцаах алба 1991.10.31 Tүүх унших
11 Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /Их барилгын хэлтэс/ 78 1969.11.20 Tүүх унших
11 Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах товчоо 2005.04.22 Tүүх унших
12 Урлал чимэглэлийн газар 1991.01.29 Tүүх унших