Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
3 Клиникийн 3 дугаар Амаржих газар 168 1966.01.01 Tүүх унших
11 Нийслэл Түргэн тусламжийн төв 127 Tүүх унших
21 Клиникийн I Амаржих газар 176 1968.01.02 Tүүх унших
133 Төрөх дундын угаалгын шинэ салбар 1980.11.27 Tүүх унших