Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Иргэний хамгаалалтын сургалтын талбай
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.04.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-04-28 112 Иргэний хамгаалалтын сургалтын талбай
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.04.28-112.pdf