Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
0 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 0 1994.07.05 Tүүх унших
1 Усны Барилга байгууламж НӨҮГ 253 1995.07.06 Tүүх унших
1 Залуучуудын Ордон Tүүх унших
1 Бохир ус асгах төвлөрсөн цэг 1986.01.09 Tүүх унших
1 Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтын газар 78 1995.06.26 Tүүх унших
1 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 1 1924.11.26 Tүүх унших
1 Хөнгөвчилсөн сургалттай тусгай бүлэг 1987.07.16 Tүүх унших
1 Залуучуудын орон сууцны цогцолбор /ЗОСЦ/ 1987.07.30 Tүүх унших
1 Ухуулга үйлчилгээний бригад 1979.08.14 Tүүх унших
1 Гахайн Ферм /Багануурт/ 1988.09.30 Tүүх унших
1 Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ 117 1986.01.02 Tүүх унших
1 Авто замын Засвар ашиглалтын дистац 1988.06.13 Tүүх унших
1 Нийслэл хотын түр захиргаа болон удирдлагууд 1 1921.07.06 Tүүх унших
1 Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн "ЭКО-ТЕХ" компани УҮГ 1991.11.28 Tүүх унших
1 Эрүүл мэндийн салбарын үүсэл 30 1921.08.15 Tүүх унших
1 Хүн ам зүй, Хөдөлмөрийн хэлтэс 1 1945.04.23 Tүүх унших
1 1 дүгээр цэцэрлэг /Багахангай дүүрэг Өндөр толгойн хороонд/ 1930.01.02 Tүүх унших
1 35 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/ 181 Tүүх унших
1 Монгол Бизнес дээд сургууль 1991.05.02 Tүүх унших
1 Ус сувгийн удирдах газар 35 1959.06.01 Tүүх унших