Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
5 Мэргэжлийн оношлогоо, зөвлөгөө өгөх төв 1993.03.04 Tүүх унших
5 Ард Кино компани 71 Tүүх унших
6 Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци ХХК 2006.11.16 Tүүх унших
6 Өнгөт зургийн төв Tүүх унших
6 Хүүхдийн сүү түгээх цэг /Налайх район/ 1986.04.01 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хот тохижилтын хэлтэс 31 1997.07.23 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын Барилга захиалагчийн товчоо 1979.01.15 Tүүх унших
6 Ажилчны районы Биеийн тамир спорт хороо 1987.02.18 Tүүх унших
6 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс 1 1992.01.01 Tүүх унших
6 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 2009.05.08 Tүүх унших
6 Нийслэлийн Байгаль орчныг хамгаалах газар 169 1991.01.02 Tүүх унших
6 Нийгэм Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл 1991.01.28 Tүүх унших
6 Автобус 1 компани НӨҮГ 57 Tүүх унших
6 Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс Tүүх унших
6 45 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ Tүүх унших
6 Хүүхдийн Итгэл төв 1991.02.28 Tүүх унших
6 Монголын Хүүхдийн ордон 115 1958.08.22 Tүүх унших
6 Хүүхдийн клиник сувилал-41 272 1962.12.02 Tүүх унших
6 УБ хотын Соёл мэдээллийн төв 1996.06.28 Tүүх унших
6 6 дугаар хороо хорин 06 1928.02.28 Tүүх унших