Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Нийслэлийн Агаарын чанарын алба - 2009.01.23 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архитектур төлөвлөлтийн газар 55 1987.07.28 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архивын газар 100 1958.01.07 Tүүх унших
4 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2008.12.28 Tүүх унших
6 Нийслэлийн Байгаль орчныг хамгаалах газар 169 1991.01.02 Tүүх унших
7 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1991.03.07 Tүүх унших
7 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар 33 1962.11.24 Tүүх унших
8 Нийслэлийн Байгаль орчин, экологийн хяналтын газар 169 2001.01.08 Tүүх унших
8 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 78 2006.10.06 Tүүх унших
10 Нийслэлийн Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба 290 2001.04.10 Tүүх унших
12 Нийслэлийн Дотоод аудит алба 2014.03.11 Tүүх унших
13 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 99 1968.01.02 Tүүх унших
13 Улаанбаатар хотын Их барилга, хөрөнгө оруулалтын газар 78 1990.05.29 Tүүх унших
14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 280 2003.01.23 Tүүх унших
14 Нийслэлийн Автозамын газар 289 2002.01.02 Tүүх унших
15 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 129 2004.02.11 Tүүх унших
16 Нийслэлийн Статистикийн газар 195 1991.01.28 Tүүх унших
17 Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар 98 Tүүх унших
18 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 203 1997.01.02 Tүүх унших
19 Нийслэлийн Тээврийн газар 43 1969.07.22 Tүүх унших