Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Гахайн Ферм /Багануурт/ 1988.09.30 Tүүх унших
1 Гачуурт, Жаргалант, Туул дүүргийн хороод Tүүх унших
1 Дүүргүүдийн Өмчийн алба /Налайх, Багануур, Багахангай, Туул, Жаргалант, Гачуурт/ 1992.12.03 Tүүх унших
1 Багануур дүүргийн хот тохижилт нийтийн үйлчилгээний "Хо Цэ Тэ" УҮГ Tүүх унших
2 Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хануул, Баянзүрх дүүргүүдийн дэргэд Газрын харилцааны алба 2000.03.06 Tүүх унших
2 Сүхбаатарын районы 5-р хорооллын Сонин сэтгүүлийн цэг 1980.06.05 Tүүх унших
2 Бага-Хангай дүүргийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани 1997.01.07 Tүүх унших
2 Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
3 Хог Хаягдалын Цэг /Багануурын районд/ 1986.05.22 Tүүх унших
3 Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
3 220 мянгатын Орон сууцны ашиглалтын газар 1965.02.18 Tүүх унших
3 Хот, Районы хамтарсан туслах аж ахуй 1982.05.06 Tүүх унших
4 Хан-уул дүүрэг 13-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
5 ОСГ-ны 3, 8 дугаар хорооны номын сан 1979.11.29 Tүүх унших
5 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
6 Хүүхдийн сүү түгээх цэг /Налайх район/ 1986.04.01 Tүүх унших
6 Ажилчны районы Биеийн тамир спорт хороо 1987.02.18 Tүүх унших
6 Хануул дүүрэг 14, Баянгол дүүрэг 20, Налайх дүүрэг 6, Багануур дүүрэг 4 дүгээр хороог шинээр байгуулсан 2001.02.22 Tүүх унших
7 Дүүрэг Хороодын Мал эмнэлэг үржлийн алба 1998.02.06 Tүүх унших
7 Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районы зохион байгуулах хороо 1965.04.21 Tүүх унших