Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
10 Нийслэлийн Өрхийн эмнэлгийн үүсэл,хөгжил 10 1999.09.15 Tүүх унших
18 Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг Tүүх унших
19 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 259 1970.07.01 Tүүх унших
20 Хануул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 191 1980.04.01 Tүүх унших
20 Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 237 Tүүх унших
26 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 225 Tүүх унших
27 Сонгинохайран дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 220 1954.01.02 Tүүх унших
32 Нэгдсэн 1, 2, 3, 4 дүгээр эмнэлэг, Хүүхдийн нэгдсэн 1,2 дугаар эмнэлэг, дүүргүүдийг Эрүүл мэндийн зөвлөх төвүүдийг татан буулгаж "Эрүүл мэндийн нэгдэл"-ийн статустай болсон. Tүүх унших
57 Протез-ортопедийн үйлчилгээний төв 1997.05.06 Tүүх унших
134 Захын доктор /арьс өнгөний өвчтэй хүүхдийг эмчлэх газар/ 30 1949.01.01 Tүүх унших
135 Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 217 1955.01.01 Tүүх унших
136 Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1978.07.16 Tүүх унших
137 Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1924.08.25 Tүүх унших
138 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1997.02.01 Tүүх унших
139 Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 177 1955.01.01 Tүүх унших
140 Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 213 1982.01.01 Tүүх унших
141 Шүд Эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв 130 1986.01.01 Tүүх унших
142 Сэргээн засах клиник сувилал 180 1980.01.01 Tүүх унших
143 Клиникийн 2- р Амаржих газар 138 1959.10.24 Tүүх унших
144 Багахангай дүүргийн Хүн эмнэлэг 1989.01.01 Tүүх унших