Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Архитектур төлөвлөлтийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 55
Байгуулагдсан огноо 1987.07.28
Тайлбар

АДХГЗ-ны 1989 оны 161 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-07-28 209 Архитектур төлөвлөлтийн газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1964-11-05 488
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1962-08-02 181 Архитектурын зөвлөлийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1984-10-30 197 Хотын архитектур төлөвлөлтийн газарт мөрдөх шагналын дүрэм батлах тухай
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1985-12-12 226 Хотын архитектур төлөвлөлтын газрын дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1985-12-12 225 Улаанбаатар хотын Архитектур хяналтын албаны дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1986-09-04 205 Хотын Архитектур төлөвлөлтын газарт мөрдөх шагналын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-10-07 Б/242 Хот байгуулалт газар зохион байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-10-26 527 Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дүрэм