Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 199
Байгуулагдсан огноо 1961.01.02
Тайлбар

Чиг үүрэг барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газарт шилжсэнтэй холбогдуулан тус хүрээлэнг татан буулгав

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны захирамж 1961-01-02 341
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1964-07-15 342 Барилга засварын төсвийн групп
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1968-12-20 424 Зураг төслийн товчоо
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1975-02-27 104 УБ хотын Барилга-Архитектурын газар
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-01-02 Зураг төслийн товчоо
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 1997-04-30 108 Зураг төслийн компани
НЗД-ын захирамж 1997-10-23 А/265 Хот байгуулалтын хүрээлэн
НЗД-ын захирамж 2000-12-21 456 Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ зураг төслийн хүрээлэн
НЗД-ын захирамж 2009-02-13 52 Барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газарт шилжсэн
НИТХ-ын тогтоол 2010-03-31 50
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2009-02-04 13
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 23 Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэнгийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-10-23 А/265 Нийслэлийн Хот байгуулалтын хүрээлэнгийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.23_1-5-1.pdf

2.265_1-6-1.pdf

3.2009.02.13-52.pdf

4.1997.10.23-265.pdf

5.2010.03.31-50.pdf

6.2009.02.04-13.pdf

7. Түүхчилсэн лавлахzurag-tusliin-hvreelen.pdf