Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Автобус такси баазын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 57
Байгуулагдсан огноо 1929.11.31
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монголтрансын ерөнхий хорооны 6 дугаар хурлаас 0000-00-00 Нийтийн тээврийн ахны үйлчилгээг нэвтрүүсэн
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор 1969-05-01 автобусаар төрөлжсөн журмаар үйлчлэх тусгай хэсэг байгуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор 1970-01-01 төлөвлөлт, эдийн засгийн урамшлын шинэ системийг туршлагын журмаар нэвтрүүлэн ажилласан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

abtobustaksibaaz-1.pdf