Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Бохир ус асгах төвлөрсөн цэг 1986.01.09 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот тохижилтын газар 31 1925.12.11 Tүүх унших
3 Хог Хаягдалын Цэг /Багануурын районд/ 1986.05.22 Tүүх унших
4 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 2013.09.04 Tүүх унших
4 Хот цэцэгжүүлэх трест Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хот тохижилтын хэлтэс 31 1997.07.23 Tүүх унших
7 Нийслэлийн тогтвортой амьжиргаа төсөл-2 285 2008.01.29 Tүүх унших
7 Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны лифть засвар үйлчилгээний контор Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах Төсөл 125 1997.07.02 Tүүх унших
8 "Улаанбаатар-Ус" НӨҮГ Tүүх унших
10 Улаанбаатар хотын Хот тохижуулах штаб 1965.04.22 Tүүх унших
11 Хотын тохижилт чимэглэлийн зураг төсвийн товчоо 1991.02.07 Tүүх унших
12 ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээний компани 1993.08.06 Tүүх унших
13 Бохир хөлдүүсийн цэг Tүүх унших
14 Бригад /Багануурын районы хогийн цэгээс яс, төмөр, гууль, зэс, шил ялгах/ 1981.10.22 Tүүх унших
15 Гэгээ НӨҮГ 46 1992.07.30 Tүүх унших
15 Хогийн цэг /Биокомбинат дахь Баруун морингийн даваа/ 1982.07.06 Tүүх унших
16 12 дугаар хорооллын паркыг хариуцан арчлан хамгаалах бригад 1983.01.20 Tүүх унших
17 Хогийн цэг /Налайх районы хуурай хог хаягдалын цэг/ 1984.02.02 Tүүх унших
18 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 203 1997.01.02 Tүүх унших