Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Залуучуудын Ордон Tүүх унших
1 Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ 117 1986.01.02 Tүүх унших
2 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв 1986.08.14 Tүүх унших
3 Хүүхдийн биеийн тамир, Спорт, уран бүтээлийн төв 1986.10.16 Tүүх унших
3 Кино Танхим 1967.06.02 Tүүх унших
4 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2008.12.28 Tүүх унших
4 Улаанбаатарын "Дөрвөн уул" радио 174 1995.12.15 Tүүх унших
5 ОСГ-ны 3, 8 дугаар хорооны номын сан 1979.11.29 Tүүх унших
5 Ард Кино компани 71 Tүүх унших
6 Ажилчны районы Биеийн тамир спорт хороо 1987.02.18 Tүүх унших
6 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 2009.05.08 Tүүх унших
6 Монголын Хүүхдийн ордон 115 1958.08.22 Tүүх унших
7 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар 33 1962.11.24 Tүүх унших
8 Улаанбаатар Уянга чуулга 1988.09.29 Tүүх унших
9 Баянхошуу, Баруун нарангийн номын сан 1980.12.10 Tүүх унших
9 Залуучууд спорт хороо 94 1991.08.01 Tүүх унших
10 Өнгөт гэрэл зургийн төв 1991.03.28 Tүүх унших
11 УБ хотын Ахмадын соёлын төв 1991.12.19 Tүүх унших
12 Урлал чимэглэлийн газар 1991.01.29 Tүүх унших
13 Сансар кино театр УҮГ Tүүх унших