Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.08.14
Тайлбар

ГЗ-ны 1986 оны 222-р дугаар тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-08-14 161 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-02-18 40 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1987-02-16 40 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.02.16-40.pdf

1986.10.16-222.pdf