Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
47 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 51 1992 Tүүх унших