Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Улаанбаатар хотын иргэний хамгаалалтын алба 1967.04.13 Tүүх унших
2 Иргэний хамгаалалтын сургалтын талбай 1987.04.28 Tүүх унших
4 Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс 1991.05.18 Tүүх унших
5 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 2010.02.24 Tүүх унших
5 Хотын аюулгүйн сан 1991.10.31 Tүүх унших
6 Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс Tүүх унших
7 Хотын хянан байцаах алба 1991.10.31 Tүүх унших
8 Аврах команд 1965.05.17 Tүүх унших
10 Тагнуулын бүлэг 1982.12.16 Tүүх унших
11 Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах товчоо 2005.04.22 Tүүх унших
15 Нийслэлийн "Гамшгаас хамгаалах комисс" Tүүх унших
15 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 129 2004.02.11 Tүүх унших
19 Улсын Нотариатын контор 1993.12.25 Tүүх унших
31 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний алба 2008.01.02 Tүүх унших
32 Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар /хуучинаар нийслэлийн цагдаагийн газар/ 1926.05.14 Tүүх унших
116 Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс 1 1965.07.21 Tүүх унших