Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ 117 1986.01.02 Tүүх унших
1 Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн "ЭКО-ТЕХ" компани УҮГ 1991.11.28 Tүүх унших
2 Дүнжингарав Өргөө компани УҮГ 1996.11.06 Tүүх унших
3 Сонгинрхайрхан дүүрэг "Хүнс хангамж төв" НӨҮГ, Баянгол дүүрэг "Асгат" НӨҮГ, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн дунд Багачууд хүнс НӨҮГ, БЗД, ХУД-ийн дунд Өсвөр үе хүнс НӨҮГ 124, 282, 192 Tүүх унших
3 Таймс ХХК 2011.06.27 Tүүх унших
4 "Амьдрах ухаан" сургалт, үйлдвэрлэлийн тусгай төв 261 2003.10.07 Tүүх унших
4 Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны авто гарааж УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
5 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 2010.02.24 Tүүх унших
5 Автобус 2 компани НӨҮГ 58 Tүүх унших
5 Багануур-Ус 262 1982.07.01 Tүүх унших
5 "Дэлгэрэх" УҮГ Tүүх унших
6 Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци ХХК 2006.11.16 Tүүх унших
6 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 2009.05.08 Tүүх унших
6 Автобус 1 компани НӨҮГ 57 Tүүх унших
6 Малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фонд УҮГ 1992.01.22 Tүүх унших
7 Жижиг талх үйлдвэрлэх цех /Октябрийн районы 3, 4 дүгээр хорооллын талхны төрөлжсөн 43 дугаар дэлгүүрийн дэргэд/ 1986.04.09 Tүүх унших
7 Автобус 3 компани НӨҮГ 133 1965.01.02 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын барилга засварын ЗАГ пүүс 1991.01.24 Tүүх унших
7 Авто зам барилгын Улаанбаатар компани, Дохио НӨҮГ 67 Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах Төсөл 125 1997.07.02 Tүүх унших