Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Усны Барилга байгууламж НӨҮГ 253 1995.07.06 Tүүх унших
1 Ус сувгийн удирдах газар 35 1959.06.01 Tүүх унших
2 Хэсэгчилсэн Инженежрийн хангамжийн удирдах газар /ХЗАЗГ/ 97 1990.01.02 Tүүх унших
4 Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж 278 2009.12.22 Tүүх унших
5 Багануур-Ус 262 1982.07.01 Tүүх унших
9 Ус сувгийн ашиглалтын газрын үйлдвэрийн баазын Ашиглалтын өмнөх захиргаа 1991.02.07 Tүүх унших
10 Гэрэлтүүлэг чимэглэл компани 103 1950.01.02 Tүүх унших
12 "Улаанбаатар ус" компани УҮГ Tүүх унших
13 Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК 200 1959.09.09 Tүүх унших
24 Жаргалант тосгоны "Чандмань" НӨҮГ Tүүх унших