Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
6 Хануул дүүрэг 14, Баянгол дүүрэг 20, Налайх дүүрэг 6, Багануур дүүрэг 4 дүгээр хороог шинээр байгуулсан 2001.02.22 Tүүх унших
6 Малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фонд УҮГ 1992.01.22 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1952.11.01 Tүүх унших
6 Хандгайт дахь 150 хүүхдийн зуслан Tүүх унших
7 Жижиг талх үйлдвэрлэх цех /Октябрийн районы 3, 4 дүгээр хорооллын талхны төрөлжсөн 43 дугаар дэлгүүрийн дэргэд/ 1986.04.09 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба 2012.10.10 Tүүх унших
7 Пионер сурагчдын өдрийн зуслан 1980.06.18 Tүүх унших
7 Автобус 3 компани НӨҮГ 133 1965.01.02 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын барилга засварын ЗАГ пүүс 1991.01.24 Tүүх унших
7 Зуслангийн товчоо Tүүх унших
7 9 дүгээр цэцэрлэг /Налайх дүүрэг/ 182 Tүүх унших
7 46 дугаар сургууль /”Сэтгэмж” цогцолбор/ Tүүх унших
7 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1991.03.07 Tүүх унших
7 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар 33 1962.11.24 Tүүх унших
7 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв 118 1988.09.01 Tүүх унших
7 Нийслэлийн тогтвортой амьжиргаа төсөл-2 285 2008.01.29 Tүүх унших
7 7 дугаар хороо хорин 07 1928.02.28 Tүүх унших
7 Дүүрэг Хороодын Мал эмнэлэг үржлийн алба 1998.02.06 Tүүх унших
7 Тооцоолох төв 105 1990.04.19 Tүүх унших
7 Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны лифть засвар үйлчилгээний контор Tүүх унших