Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Эрүүл мэндийн салбарын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 30
Байгуулагдсан огноо 1921.08.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Бүх цэргийн зөвлөлийн хуралаар 1921-08-15 анагаах ухааны эмнэлэг байгуулах талаар хэлэлцэж МУ-ын нийслэлийн анхны европ эмнэлгийн тулгын чулууг тавьсан
1929-01-01 УБХ-ын хүн эмнэлгийн техникум байгуулагдсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн яам, УБХ-ын АДХГЗ-ны 1991-03-26 А/39/83 Нийслэл дэх Эрүүл мэндийн зарим байгууллагын зохион байуулалтыг шинэчлэн өөрчлөх тухай
Нийслэлийн Засаг даргын 1992-01-01 76 дугаар тогтоол Хотын ЭМБ-ын үйл ажиллагааг зах зээлийн харилцаанд уялдуулан зохицуулах заримт арга хэмжээний тухай
НЗД-ын 1993-01-01 а/114 тоот Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 9 дугаар хуралаар 1933-03-11 УБХ-ын Ариун цэвэрийг хянан харгалзах дүрмийг баталсан.
МАХН-ын Төв хороо, СнЗ-ийн 1955-03-29 124/98 дугар тогтоол Эрүүлийг хамгаалах ажлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай эмнэлгүүдэд эмчилгээ-хамгааллын дэглэм нэвтрүүлэх,хөдөө эмнэлгүүдийг шефрлүүлэх
Сайд нарын Зөвлөлийн 9 дүгээр хурал 1933-03-11 Ариун цэврийг хянан харгалзах дүрмийг баталсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

niisleliineruulmendiinbaiguullaginuusel.pdf