Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Хөнгөвчилсөн сургалттай тусгай бүлэг 1987.07.16 Tүүх унших
1 1 дүгээр цэцэрлэг /Багахангай дүүрэг Өндөр толгойн хороонд/ 1930.01.02 Tүүх унших
1 35 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/ 181 Tүүх унших
1 Техник мэргэжил олгох түр курс 1967.04.27 Tүүх унших
2 Хүүхдийн спорт, уран бүтээлийн төв 1986.08.14 Tүүх унших
2 3 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
2 56 дугаар сургууль /”Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль” 43-р сургуультай нийлсэн/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
2 Мэргэжил дээшлүүлэх семинар, курс 1967.07.20 Tүүх унших
2 Технологийн дээд сургууль Tүүх унших
3 Түлээний трестийн булнай дахь бригадыг түшиглүүлэн Налайх хотын 8 жилийн сургуулийн салбар бүлэг 1973.04.12 Tүүх унших
3 53 дугаар сургуулийн дэргэдэх тусгай дотуур байр 1979.08.23 Tүүх унших
3 Сургууль дундын сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1987.01.14 Tүүх унших
3 4 дүгээр цэцэрлэг/Багануурын төвд/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
3 36 дугаар сургууль /Ирээдүй 1-р дунд сургууль” 181 1985.08.29 Tүүх унших
4 Хандгайд дахь цанын баазыг түшиглүүлэн пионерийн зуслан 1972.04.29 Tүүх унших
4 Сувилагчийн мэргэжил олгох түр курс 1988.02.15 Tүүх унших
4 6 дугаар цэцэрлэг /Налайх хотын/ 1989.09.07 Tүүх унших
4 37 дугаар сургууль /Чингэлтэй дэх/ 1983.08.25 Tүүх унших
4 Сурагч мэдээллийн төв 1989.03.01 Tүүх унших
4 Төв азийн хөгжил судлал, бизнесийн төв 1993.02.19 Tүүх унших