Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
5 Гутал засварлах цэг /4 байршилд/ 1986.03.19 Tүүх унших
5 Хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Tүүх унших
5 ОСГ-ны 3, 8 дугаар хорооны номын сан 1979.11.29 Tүүх унших
5 Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба 1991.10.14 Tүүх унших
5 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 2010.02.24 Tүүх унших
5 Хотын аюулгүйн сан 1991.10.31 Tүүх унших
5 Цэрэг иргэний хамгаалалтын газрын харьяа сургалтын төв 1991.05.18 Tүүх унших
5 7 дугаар цэцэрлэг /Налайхын/ 1987.02.18 Tүүх унших
5 Автобус 2 компани НӨҮГ 58 Tүүх унших
5 43 дугаар сургууль /”Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль”. 56-р сургуультай нийлсэн/ 181 1985.08.29 Tүүх унших
5 Багануур-Ус 262 1982.07.01 Tүүх унших
5 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай төв 215 1991.04.10 Tүүх унших
5 Трактор комбайны жолооч нарыг бэлтгэх курс 1966.06.02 Tүүх унших
5 "Дэлгэрэх" УҮГ Tүүх унших
5 Боловсролын газрын дэргэдэх "Судалгаа арга зүйн төв" Tүүх унших
5 Хүүхдийн Клиник Сувилал-40 271 1962.11.15 Tүүх унших
5 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
5 5 дугаар хороо хорин 05 1928.02.28 Tүүх унших
5 Ашиглалтын захиргаа 1990.06.08 Tүүх унших
5 Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид 1 1940.10.03 Tүүх унших