Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Залуучуудын орон сууцны цогцолбор /ЗОСЦ/ 1987.07.30 Tүүх унших
2 Бага-Хангай дүүргийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани 1997.01.07 Tүүх унших
3 220 мянгатын Орон сууцны ашиглалтын газар 1965.02.18 Tүүх унших
4 Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газар НӨҮГ 47 1947.01.02 Tүүх унших
6 Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци ХХК 2006.11.16 Tүүх унших
8 “Энх тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санкомпорт ХХК , 1-р контор/ 141 1959.12.25 Tүүх унших
9 “Бат дулаан-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Дулаан-Өргөө” ХХК /2-р контор/ 142 1969.08.11 Tүүх унших
10 “Зүүн сэлбэ-Өргөө” ОНӨААТҮГ Опен хаус, Ивэн эх ХХК /3,4-р контор/ 143 1969.08.11 Tүүх унших
11 “Түшээ дунд гол-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хайрхан уул Өргөө ХХК 4-р контор/ 144 Tүүх унших
12 Бүртгэлийн машин станц Tүүх унших
12 “Дэнж сансар-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Сансар-Өргөө” ХХК 5-р контор/ 145 1969.08.11 Tүүх унших
13 "Дэнж найрамдал өргөө" ОНӨААТҮГ 145 1969.08.11 Tүүх унших
14 ОСНАА-н Их алтан тэвш өргөө ОНӨААТҮГ 146 1987.02.21 Tүүх унших
14 “Их алтан тэвш-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хаусинг сервис” ХХК /6-р контор/ 146 1990.05.24 Tүүх унших
15 “Баруун их нарлаг-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санни хаус” ХХК /7-р контор/ 147 1979.03.01 Tүүх унших
17 “Ашид мөнх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Ашид -ундрах” ХХК /8-р контор/ 148 1986.01.02 Tүүх унших
17 ОСНАА-н Ашид мөнх Өргөө ОНӨААТҮГ 148 1987.02.01 Tүүх унших
18 Мааньт хотхоны хүлээн авах ашиглалтын өмнөх захиргаа 1989.04.15 Tүүх унших
18 “Ганзам-Өргөө” ОНӨААТҮГ “СИМС” ХХК /9-р контор/ 149 1987.02.21 Tүүх унших
19 “Өнөр энх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Өнөр горхи” ХХК /10-р контор/ 150 1985.11.23 Tүүх унших