Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтын газар 78 1995.06.26 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн 199 1961.01.02 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архитектур төлөвлөлтийн газар 55 1987.07.28 Tүүх унших
3 Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Tүүх унших
4 Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс 2004.08.12 Tүүх унших
5 Хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын Барилга захиалагчийн товчоо 1979.01.15 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын барилга засварын ЗАГ пүүс 1991.01.24 Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Архитектур төлөвлөлтийн газрын зураг төсвийн товчоо 55 Tүүх унших
8 Монгол-Мурса УҮГ 1992.02.13 Tүүх унших
8 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 78 2006.10.06 Tүүх унших
9 Шоо компани УҮГ 161 1993.02.04 Tүүх унших
10 УБ хотын барилгын 2 дугаар компаний барилга үйлдвэрлэлийн комбинат Tүүх унших
11 Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /Их барилгын хэлтэс/ 78 1969.11.20 Tүүх унших
12 "Гэр хорооллын барилгажилт " Төслийн нэгж 2011.03.02 Tүүх унших
12 Хот тохижилт чимэглэлийн зураг төслийн товчоо 1990.01.04 Tүүх унших
13 Улаанбаатар хотын Их барилга, хөрөнгө оруулалтын газар 78 1990.05.29 Tүүх унших
15 Зураг төслийн хүрээлэн 199 1991.12.24 Tүүх унших
20 "Монгол Лифт" компани УҮГ 1991.11.14 Tүүх унших
31 Геодезийн үйлчилгээ компани Tүүх унших