Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
2 Гэрлэх ёслолын ордон 70 1976.06.14 Tүүх унших
2 Аж ахуйн хэлтэс / Тэтгэврийн газар/ 1 1948.03.15 Tүүх унших
2 3 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
2 56 дугаар сургууль /”Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль” 43-р сургуультай нийлсэн/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
2 Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори 1991.05.02 Tүүх унших
2 Улаанбаатар хотын дүрэм 1925 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архивын газар 100 1958.01.07 Tүүх унших
2 Дүнжингарав Өргөө компани УҮГ 1996.11.06 Tүүх унших
2 Бага-Хангай дүүргийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани 1997.01.07 Tүүх унших
2 Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
2 Баянгол зочид буудалд буфет, Үсчний салбар 1967.02.09 Tүүх унших
2 Хоёр дугаар хороо 02 1928.02.28 Tүүх унших
2 Мэргэжил дээшлүүлэх семинар, курс 1967.07.20 Tүүх унших
2 Технологийн дээд сургууль Tүүх унших
2 Улаанбаатар аймгийн захиргаа 1 1930.11.14 Tүүх унших
2 Хэсэгчилсэн Инженежрийн хангамжийн удирдах газар /ХЗАЗГ/ 97 1990.01.02 Tүүх унших
3 Төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1985.04.04 Tүүх унших
3 Улаанбаатар Зам засвар арчлалт компани 67 1987.02.06 Tүүх унших
3 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 221 1974.01.19 Tүүх унших
3 Хог Хаягдалын Цэг /Багануурын районд/ 1986.05.22 Tүүх унших