Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Эрүүл мэндийн салбарын үүсэл 30 1921.08.15 Tүүх унших
5 Хүүхдийн Клиник Сувилал-40 271 1962.11.15 Tүүх унших
5 Мэргэжлийн оношлогоо, зөвлөгөө өгөх төв 1993.03.04 Tүүх унших
6 Хүүхдийн клиник сувилал-41 272 1962.12.02 Tүүх унших
11 Яаралтай тусламжийн төв 127 1930.10.20 Tүүх унших
13 Наркологийн эмнэлэг 214 1972.01.01 Tүүх унших
15 Уламжлалт анагаах ухаан элэг судлалын клиник төв 193 1989.01.02 Tүүх унших
19 Монголын Уламжлалт Эмнэлэг, Сургалтын төвийн "Манба дацан" Tүүх унших
20 Больниц 1967.10.19 Tүүх унших
21 Вижн Нүдний эмнэлэг Tүүх унших
22 Монгол-Солонгосын хамтарсан Ионсей Найрамдал эмнэлэг 249 1994.04.01 Tүүх унших
23 Хүүхдийн Стоматологийн төв, поликилиник 1985.12.02 Tүүх унших
23 Эмийн Сангийн удирдах газар 45 1967.01.02 Tүүх унших
23 Баянзүрх Эмнэлэг Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллага 177 1955.01.02 Tүүх унших
24 Элэг, цөсний архаг өвчтэй хүүхдийн сувилал 1987.08.06 Tүүх унших
25 Нөхөн сэргээх, өндөр настны эмчилгээний төв 1987.04.16 Tүүх унших
25 "Энэрэл" эмнэлэг 211 1998.04.06 Tүүх унших
26 Хотын эмийн бааз Tүүх унших
26 Эмийн ургамал бэлтгэх контор 228 1968.09.06 Tүүх унших
27 Албадан эмчилгээний эмнэлэг 1994.10.14 Tүүх унших