Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн "ЭКО-ТЕХ" компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.11.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-11-28 334 Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.11.28-334.jpg