Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 1 дүгээр цэцэрлэг /Багахангай дүүрэг Өндөр толгойн хороонд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1930.01.02
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-12-13 306
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.12.13.306.pdf