Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Ухуулга үйлчилгээний бригад
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.08.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1979-08-14 192
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.08.14-192.jpg