Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Авто замын Засвар ашиглалтын дистац
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.06.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх авто замын ерөнхий газрын даргын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-06-13 106/156 Авто замын засвар ашиглалтын дистац
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.06.13 - 106.156.pdf