Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 117
Байгуулагдсан огноо 1986.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2005-09-16 371 Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХТ-ийн тогтоол 2005-03-16 55 Усан спорт сургалтын төв НӨААТҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-04-27 208 Усан спорт сургалтынтөвийн дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-09-16 371
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.2005.09.16-371.pdf

2.208_1-4-1.pdf

3.USST-tuuhchilsenlavlah_117.pdf

4.tuuhchilsen lavlah 117.pdf  

5.tuuhchilsen lavlah-2.pdf