Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Залуучуудын Ордон
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтцэд Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын ордон болсон.

Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 18
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.01.08-18.pdf