Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Хөнгөвчилсөн сургалттай тусгай бүлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.07.16
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-07-16 202 Хөнгөвчилсөн сургалттай тусгай бүлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.07.16-202.pdf