Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1924.11.26
Тайлбар

1921.07.11-нд богд гэгээний хэмжээт эрхт хаанд өргөмжлөх ёслол үйлдсэнээр нийслэл хүрээний түүхэн хөгжлийн шинэ үе эхэллээ.

Хотын түр захиргаа байгуулсаны дараа “ Нийслэлийн түр захиргааны хэрэг эрхлэх газрын захиргаа” гэсэн үгтэй, хотын захиргааны тамга, мөн хороодын тэмдгийг баталжээ.

Анх Чойжин ламын сүмийн зүүн өмнө талд хашаа хатгаж 2 эсгий гэр бариулж хотын захиргааны конторын байр бий. болжээ. 1931 оны 3 дугаар сараас хотуудыг өөрчилсөн байна.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1961-11-24 601
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1965-06-01 190
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1968-06-07 185
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1968-06-14 201
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1971-02-19 46
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1975-02-27 104
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1978-09-11 294
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1989-06-22 152
Монгол Улсын Засгийн Газрын газрын тогтоол 1992-09-11 25
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 1996-10-24 263
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2000-11-29 185
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2003-09-08 208
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2004-08-11 182
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2005-01-19 15
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2008-12-24 68
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2005-03-01 71