Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Бохир ус асгах төвлөрсөн цэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.01.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-01-09 9 Бохир ус асгах төвлөрсөн цэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.01.09-09.pdf