Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар аймгийн захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1930.11.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 Улаанбаатар хэмээх аймгийн захиргаа байгуулах,
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 1932-08-05 7-р Улаанбаатар аймгийн захиргааны зохион байгуулалтыг өөрчилсөн
Засгийн газар болон УБ хотын тэргүүлэгчдийн хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 ...
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1958-02-28 36
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1962-06-21 329
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөл 1932-05-27 9-р тогтоол 3-р зүйл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1933-12-29 42 дугаар тогтоол 4 -р зүйл Шинэ дүрэм баталсан
Засгийн газар болон УБ хотын тэргүүлэгчдийн хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 ....
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaataraimgiinzahirgaa.pdf

1962.06.21-329.pdf

1958.02.28-36.pdf

11-1-211_132.pdf