Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Баянгол зочид буудалд буфет, Үсчний салбар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.02.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-02-09 35
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1964-12-24 284 Баянгол зочид буудлын дотоод дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1964.12.24-284_Page_5-2.pdf

1967.02.09-35.jpg